Piatra maro » Articole ale Institutului Brownstone » De ce face OMS afirmații false cu privire la propunerile de a lua suveranitatea statelor?
De ce face OMS afirmații false cu privire la propunerile de a lua suveranitatea statelor?

De ce face OMS afirmații false cu privire la propunerile de a lua suveranitatea statelor?

SHARE | PRINT | E-MAIL

Directorul general (DG) al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) Statele

Nicio țară nu va ceda vreo suveranitate OMS,

referindu-se la noul OMS acord de pandemie și propus amendamente la Regulamentul Sănătății Internaționale (RSI), în curs de negociere. Declarațiile sale sunt clare și fără echivoc și complet incompatibile cu textele la care se referă.

O examinare rațională a textelor în cauză arată că: 

 1. Documentele propun un transfer al puterii de decizie către OMS cu privire la aspectele de bază ale funcției societale, care țări întreprinde a promulga.
 2. Directorul general al OMS va avea singura autoritate de a decide când și unde sunt aplicate.
 3. Propunerile sunt menite să fie obligatorii conform dreptului internațional.

Afirmațiile continue că suveranitatea nu este pierdută, reluate de politicieni și mass-media, ridică, prin urmare, întrebări importante privind motivațiile, competența și etica.

Intenția textelor este un transfer al procesului decizional care este în prezent învestit națiunilor și indivizilor către OMS, atunci când DG-ul său decide că există amenințarea unui focar semnificativ de boală sau a unei alte urgențe de sănătate care ar putea traversa mai multe granițe naționale. Este neobișnuit ca Națiunile să se angajeze să urmărească entitățile externe în ceea ce privește drepturile de bază și îngrijirea sănătății cetățenilor lor, cu atât mai mult când acest lucru are implicații economice și geopolitice majore.

Întrebarea dacă suveranitatea este într-adevăr transferată și statutul juridic al unui astfel de acord este, prin urmare, de o importanță vitală, în special pentru legislatorii statelor democratice. Au datoria absolută să fie siguri de terenul lor. Examinăm sistematic acest teren aici.

Amendamentele propuse pentru RSI și suveranitatea în luarea deciziilor în domeniul sănătății

Modificarea RSI din 2005 poate fi o modalitate simplă de a implementa și de a aplica rapid măsuri „noi normale” de control al sănătății. Textul actual se aplică practic întregii populații globale, numărând 196 de state părți, inclusiv toate cele 194 de state membre ale OMS. Aprobarea poate necesita sau nu un vot oficial al Adunării Mondiale a Sănătății (AMS), deoarece recentul amendament din 2022 a fost adoptat prin consens. Dacă același mecanism de aprobare urmează să fie utilizat în mai 2024, multe țări și publicul ar putea să nu fie conștienți de sfera largă a noului text și de implicațiile sale asupra suveranității naționale și individuale.

RSI sunt un set de recomandări în cadrul unui proces de tratat care are vigoare în temeiul dreptului internațional. Ei caută să ofere OMS o anumită autoritate morală pentru a coordona și a conduce răspunsurile atunci când apare o urgență internațională de sănătate, cum ar fi o pandemie. Cele mai multe sunt neobligatorii, iar acestea conțin exemple foarte specifice de măsuri pe care OMS le poate recomanda, inclusiv (Articolul 18): 

 • necesită examinări medicale;
 • revizuirea dovezilor de vaccinare sau altă profilaxie;
 • necesită vaccinare sau altă profilaxie;
 • plasarea persoanelor suspecte sub supraveghere de sănătate publică;
 • să pună în aplicare carantină sau alte măsuri de sănătate pentru persoanele suspecte;
 • implementează izolarea și tratamentul, acolo unde este necesar, a persoanelor afectate;
 • implementarea urmăririi contactelor persoanelor suspecte sau afectate;
 • refuza intrarea persoanelor suspecte și afectate;
 • refuza intrarea persoanelor neafectate în zonele afectate; și
 • implementați controlul de ieșire și/sau restricții asupra persoanelor din zonele afectate.

Aceste măsuri, atunci când sunt implementate împreună, sunt denumite în general de la începutul anului 2020 „blocare” și „mandate”. „Lockdown” a fost anterior un termen rezervat persoanelor încarcerate ca infractori, deoarece înlătură drepturile omului de bază universal acceptate și astfel de măsuri au fost considerat de OMS a fi dăunătoare sănătăţii publice. Cu toate acestea, din 2020, a devenit standardul implicit pentru autoritățile de sănătate publică pentru a gestiona epidemiile, în ciuda contradicțiilor cu multiplele prevederi ale Declarația Universală a drepturilor omului (DUDO): 

 • Orice persoană are dreptul la toate drepturile și libertățile enunțate în această declarație, fără nicio distincție, inclusiv fără detenție arbitrară (Articolul 9).
 • Nimeni nu poate fi supus unor interferențe arbitrare în viața privată, familia, domiciliul sau corespondența sa (Articolul 12).
 • Orice persoană are dreptul la libertatea de circulație și de ședere în interiorul granițelor fiecărui stat, și Orice persoană are dreptul de a părăsi orice țară, inclusiv a sa, și de a se întoarce în țara sa (Articolul 13).
 • Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; acest drept include libertatea de a avea opinii fără interferență și de a căuta, primi și împărtăși informații și idei prin orice mijloace și indiferent de frontiere. (Articolul 19).
 • Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire și asociere pașnică (Articolul 20).
 • Voința poporului va sta la baza autorității guvernamentale (Articolul 21).
 • Fiecare are dreptul la muncă (Articolul 23).
 • Fiecare are dreptul la educație (Articolul 26).
 • Orice persoană are dreptul la o ordine socială și internațională în care drepturile și libertățile enunțate în această declarație să poată fi realizate pe deplin (Articolul 28).
 • Nimic din prezenta Declarație nu poate fi interpretat ca implicând pentru vreun stat, grup sau persoană vreun drept de a se angaja într-o activitate sau de a îndeplini orice act care vizează distrugerea oricăruia dintre drepturile și libertățile enunțate aici. (Articolul 30).

Aceste prevederi DUDO stau la baza conceptului modern de suveranitate individuală și a relației dintre autorități și populațiile acestora. Considerate cea mai înaltă codificare a drepturilor și libertăților indivizilor în secolul al XX-lea, acestea ar putea fi în curând demontate cu ușile închise într-o sală de ședințe din Geneva.

Modificările propuse vor schimba „recomandările” din documentul actual în cerințe prin trei mecanisme privind

 • Eliminarea termenului „neobligatoriu” (articolul 1),
 • Inserând fraza că statele membre vor „se angajează să urmeze recomandările OMS” și să recunoască OMS, nu ca o organizație aflată sub controlul țărilor, ci ca „autoritatea coordonatoare” (Noul articol 13A).

Statele părți recunosc OMS ca autoritate de îndrumare și coordonare a răspunsului internațional de sănătate publică în timpul urgențelor de sănătate publică de interes internațional și se angajează să urmeze recomandările OMS în răspunsul lor internațional de sănătate publică.

După cum arată articolul 18 mai sus, acestea includ acțiuni multiple care limitează direct libertatea individuală. Dacă nu se intenționează aici transferul puterii de luare a deciziilor (suveranitatea), atunci statutul actual al RSI ca „recomandări” ar putea rămâne, iar țările nu s-ar angaja să respecte cerințele OMS.

 • Statele părți se angajează să pună în aplicare ceea ce anterior erau doar recomandări, fără întârziere, inclusiv cerințele OMS cu privire la entitățile nestatale aflate sub jurisdicția lor (articolul 42):

Măsurile de sănătate luate în conformitate cu prezentele Regulamente, inclusiv recomandările făcute în temeiul articolelor 15 și 16, vor fi inițiate și finalizate fără întârziere de către toate statele părți și aplicate într-o manieră transparentă, echitabilă și nediscriminatorie. Statele părți vor lua, de asemenea, măsuri pentru a se asigura că actorii nestatali care își desfășoară activitatea pe teritoriile lor respective respectă aceste măsuri.

Articolele 15 și 16 menționate aici permit OMS să solicite unui stat să furnizeze resurse”produse de sănătate, tehnologii și know-how”, și să permită OMS să trimită personal în țară (adică să aibă control asupra intrării peste granițele naționale pentru cei pe care îi aleg). Ei repetă, de asemenea, cerința ca țara să solicite implementarea de contramăsuri medicale (de exemplu, testare, vaccinuri, carantină) asupra populației lor acolo unde OMS o cere.  

De notat, modificarea propusă la articolul 1 (eliminarea „neobligatorie”) este de fapt redundantă dacă noul articol 13A și/sau modificările articolului 42 rămân. Acest lucru poate (și probabil va fi) eliminat din textul final, dând o aparență de compromis fără a schimba transferul de suveranitate.

Toate măsurile de sănătate publică prevăzute la articolul 18 și altele suplimentare, cum ar fi limitarea libertății de exprimare pentru a reduce expunerea publicului la puncte de vedere alternative (Anexa 1, Nou 5 (e); „…contracararea dezinformarii si a dezinformarii”) se ciocnesc direct cu DUDO. Deși libertatea de exprimare este în prezent de competența exclusivă a autorităților naționale, iar restricția acesteia este în general văzută ca fiind negativă și abuzivă, instituțiile Națiunilor Unite, inclusiv OMS, pledează pentru cenzurarea opiniilor neoficiale pentru a proteja ceea ce ei numesc „integritatea informaţiei. " 

Din perspectiva drepturilor omului, pare revoltător faptul că amendamentele vor permite OMS să impună țărilor să solicite examinări medicale individuale și vaccinări ori de câte ori declară o pandemie. In timp ce Codul de la Nürnberg și Declarația de la Helsinki se referă în mod specific la experimentele umane (de exemplu, studiile clinice de vaccinuri) și Declarația Universală privind Bioetica și Drepturile Omului, de asemenea, la relația furnizor-pacient, acestea pot fi extinse în mod rezonabil la măsurile de sănătate publică care impun restricții sau modificări ale comportamentului uman și, în special, la orice măsuri care necesită injecție, medicamente sau examen medical care implică un furnizor direct - interacțiunea persoanei.

Dacă vaccinurile sau medicamentele sunt încă în încercare sau nu sunt testate complet, atunci problema de a fi subiectul unui experiment este și ea reală. Există o intenție clară de a folosi CEPI "Program de vaccin de 100 de zile, care, prin definiție, nu poate finaliza studii de siguranță sau eficacitate semnificative în acel interval de timp.

Examinarea forțată sau medicația, în afara unei situații în care destinatarul nu este în mod clar competent din punct de vedere mental să se conformeze sau să respingă atunci când i se oferă informații, nu este etică. Solicitarea conformității pentru a avea acces la ceea ce sunt considerate drepturi fundamentale ale omului în conformitate cu DUDO ar constitui constrângere. Dacă acest lucru nu se potrivește definiției OMS privind încălcarea suveranității individuale și a suveranității naționale, atunci DG și susținătorii săi trebuie să explice public ce definiție folosesc.

Acordul OMS pentru pandemie propus ca instrument de gestionare a transferului de suveranitate

Acordul propus de pandemie va pune omenirea într-o nouă eră, organizată în mod ciudat în jurul pandemiilor: pre-pandemie, pandemie și inter-pandemie. O nouă structură de guvernanță sub auspiciile OMS va supraveghea modificările RSI și inițiativele conexe. Se va baza pe noi cerințe de finanțare, inclusiv pe capacitatea OMS de a solicita finanțare și materiale suplimentare din partea țărilor și de a gestiona o rețea de aprovizionare pentru a-și sprijini activitatea în situațiile de urgență medicală (Articolul 12):

În cazul unei pandemii, acces în timp real de către OMS la minimum 20% (10% ca donație și 10% la prețuri accesibile pentru OMS) din producția de produse sigure, eficiente și eficiente legate de pandemie pentru distribuție bazată pe privind riscurile și nevoile pentru sănătatea publică, cu înțelegerea că fiecare parte care are fabrici de producție care produc produse legate de pandemie în jurisdicția sa va lua toate măsurile necesare pentru a facilita exportul acestor produse legate de pandemie, în conformitate cu calendarele care urmează să fie convenite între OMS și producători.

Și articolul 20 alineatul (1): 

…să ofere sprijin și asistență altor părți, la cerere, pentru a facilita limitarea deversării la sursă. 

Întreaga structură va fi finanțată printr-un nou flux de finanțare separat de finanțarea actuală a OMS – o cerință suplimentară pentru contribuabili față de angajamentele naționale curente (Articolul 20 (2)). Finanțarea va include, de asemenea, o dotare de contribuții voluntare ale „toate sectoarele relevante care beneficiază de activitatea internațională pentru a consolida pregătirea, pregătirea și răspunsul la pandemie” și donații din partea organizațiilor filantropice (Articolul 20 (2)b). 

În prezent, țările decid asupra ajutorului extern pe baza priorităților naționale, în afară de finanțarea limitată pe care au fost de acord să le aloce unor organizații precum OMS în temeiul obligațiilor sau tratatelor existente. Acordul propus este remarcabil nu doar prin creșterea considerabilă a sumei pe care țările trebuie să o acorde ca cerințe ale tratatelor, ci și prin crearea unei structuri de finanțare paralelă, deconectată de alte priorități ale bolii (chiar opusul ideilor anterioare privind integrarea în finanțarea sănătății). De asemenea, dă putere unui grup extern, care nu este direct responsabil, să solicite sau să dobândească resurse suplimentare ori de câte ori consideră necesar.

Într-o încălcare ulterioară a ceea ce este în mod normal în jurisdicția legală a statelor naționale, acordul va cere țărilor să stabilească (articolul 15) „…, mecanism(e) de compensare a vătămărilor cauzate de vaccin fără vină,…”, consacrând imunitatea efectivă pentru companiile farmaceutice pentru prejudiciul adus cetățenilor ca urmare a utilizării produselor pe care OMS le recomandă în baza unei autorizații de utilizare de urgență sau, într-adevăr, solicită țărilor să le dea cetățenilor.

Asa cum devine tot mai mult acceptabil pentru cei aflați la putere, țările care au ratificat vor fi de acord să limiteze dreptul publicului lor de a-și exprima opoziția față de măsurile și afirmațiile OMS cu privire la o astfel de urgență (articolul 18):

… și să combată informațiile false, înșelătoare, false sau dezinformate, inclusiv prin colaborare și cooperare internațională eficace…

După cum am văzut în timpul răspunsului la Covid-19, definiția informațiilor înșelătoare poate depinde de oportunitatea politică sau comercială, inclusiv de informațiile concrete privind eficacitatea și siguranța vaccinului și imunologia ortodoxă care ar putea afecta vânzarea de produse medicale. Acesta este motivul pentru care democrațiile deschise pun atât de mult accent pe apărarea libertății de exprimare, chiar și cu riscul de a induce uneori în eroare. În semnarea acestui acord, guvernele vor fi de acord să abroge acel principiu în ceea ce privește propriii cetățeni atunci când vor fi instruiți de OMS.

Domeniul de aplicare al acestui acord propus (și al amendamentelor RSI) este mai larg decât pandemiile, extinzând foarte mult domeniul de aplicare în care poate fi solicitat un transfer al competențelor decizionale. Alte amenințări de mediu la adresa sănătății, cum ar fi schimbările climatice, pot fi declarate situații de urgență la discreția DG, dacă definițiile largi ale „One Health' sunt adoptate conform recomandărilor.

Este dificil să ne gândim la un alt instrument internațional în care astfel de puteri asupra resurselor naționale sunt transmise unei organizații externe nealease și este și mai dificil să ne imaginăm modul în care acest lucru este văzut ca altceva decât o pierdere a suveranității. Singura justificare pentru această afirmație ar părea să fie dacă proiectul de acord urmează să fie semnat pe bază de înșelăciune - că nu există nicio intenție de a-l trata altfel decât ca pe o bucată de hârtie irelevantă sau ceva care ar trebui să se aplice numai statelor mai puțin puternice. (adică un instrument colonialist).

Amendamentele RSI și Acordul propus pentru pandemie vor fi obligatorii din punct de vedere juridic?

Ambele texte sunt menite a fi obligatorii din punct de vedere juridic. RSI are deja un astfel de statut, astfel încât impactul modificărilor propuse asupra necesității unei noi acceptări de către țări sunt chestiuni jurisdicționale naționale complicate. Există un mecanism actual de respingere a noilor amendamente. Cu toate acestea, cu excepția cazului în care un număr mare de țări își vor exprima în mod activ opozițiile și respingerii, adoptarea actualei versiuni publicate din februarie 2023 va duce probabil la un viitor umbrit de riscurile permanente ale blocării și dictelor de blocare ale OMS.  

Acordul de pandemie propus este, de asemenea, intenționat să fie obligatoriu din punct de vedere juridic. OMS discută această problemă pe al Organismului Internațional de Negociere (INB) care lucrează la text. Aceeași intenție obligatorie din punct de vedere juridic este declarată în mod specific de G20 Declarația liderilor de la Bali în 2022:

Susținem activitatea Corpului interguvernamental de negociere (INB) care va elabora și negocia un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care ar trebui să conțină atât elemente obligatorii din punct de vedere juridic, cât și elemente neobligatorii din punct de vedere juridic pentru a consolida PPR pandemică...

repetat în G2023 din 20 Declarația liderilor din New Delhi:

…o convenție, acord sau alte instrumente internaționale ambițioase, obligatorii din punct de vedere juridic al OMS privind PPR pandemică (WHO CA+) până în mai 2024,

și de Consiliul Uniunii Europene:

O convenție, acord sau alt instrument internațional este obligatoriu din punct de vedere juridic conform dreptului internațional. Un acord privind prevenirea pandemiei, pregătirea și răspunsul adoptat în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) ar permite țărilor din întreaga lume să consolideze capacitățile naționale, regionale și globale și rezistența la viitoarele pandemii.

RSI are deja statut în temeiul dreptului internațional.

În timp ce căutau un astfel de statut, oficialii OMS care au descris anterior acordul propus drept un „tratat” insistă acum nici instrument afectează suveranitatea. Implicația că reprezentanții statelor la WHA sunt cei care vor fi de acord cu transferul, mai degrabă decât OMS, este o nuanță irelevantă pentru afirmațiile sale cu privire la efectul lor ulterior.

Poziția OMS ridică o întrebare reală dacă conducerea sa nu cunoaște cu adevărat ceea ce este propus sau încearcă în mod activ să inducă în eroare țările și publicul pentru a crește probabilitatea de acceptare. Cea mai recentă versiune din 30 octombrie 2023 necesită 40 de ratificări pentru ca viitorul acord să intre în vigoare, după ce două treimi au votat pentru în cadrul WHA. Prin urmare, va fi necesară opoziția unui număr considerabil de țări pentru a deraia acest proiect. Întrucât este susținută de guverne și instituții puternice, mecanismele financiare, inclusiv instrumentele FMI și ale Băncii Mondiale și ajutoarele bilaterale, sunt susceptibile să facă dificil de susținut opoziția din partea țărilor cu venituri mai mici. 

Implicațiile ignorării chestiunii suveranității

Întrebarea relevantă cu privire la aceste două instrumente ale OMS nu ar trebui să fie dacă suveranitatea este amenințată, ci de ce orice suveranitate ar fi pierdută de statele democratice unei organizații care este (i) finanțată în mod semnificativ din privat și obligată să se supună dictaturilor corporațiilor și autoproclamate. filantropi și (ii) guvernați în comun de statele membre, dintre care jumătate nici măcar nu pretind a fi democrații reprezentative deschise.

Dacă este într-adevăr adevărat că suveranitatea este pierdută cu bună știință de guverne fără știrea și consimțământul popoarelor lor și pe baza afirmațiilor false din partea guvernelor și a OMS, atunci implicațiile sunt extrem de grave. Ar însemna că liderii au lucrat direct împotriva interesului poporului sau național și în sprijinul intereselor externe. Majoritatea țărilor au legi fundamentale specifice care se ocupă de această practică. Deci, este foarte important ca cei care apără aceste proiecte fie să-și explice definițiile suveranității și procesului democratic, fie să caute în mod explicit consimțământul public informat.

Cealaltă întrebare care trebuie pusă este de ce autoritățile de sănătate publică și mass-media repetă asigurările OMS cu privire la natura benignă a instrumentelor pandemice. Acesta afirmă că pretențiile de suveranitate redusă sunt „dezinformare” sau „dezinformare”, despre care ei afirmă în altă parte că sunt majore. ucigași a omenirii. În timp ce astfel de afirmații sunt oarecum ridicole și par menite să denigreze dizidenții, OMS este în mod clar vinovată de ceea ce pretinde că este o astfel de crimă. Dacă conducerea sa nu poate demonstra cum afirmațiile sale cu privire la aceste instrumente pandemice nu sunt în mod deliberat înșelătoare, conducerea sa ar părea obligată din punct de vedere etic să demisioneze.

Nevoia de clarificare

listele OMS trei pandemii majore din secolul trecut – focarele de gripă la sfârșitul anilor 1950 și 1960 și pandemia Covid-19. Primii doi au ucis mai puțin decât mor în fiecare an astăzi din cauza tuberculozei, în timp ce decesele raportate din cauza Covid-19 nu au atins niciodată nivelul de cancer sau boli cardiovasculare și au rămas aproape irelevante în țările cu venituri mici. comparat cu boli infecțioase endemice, inclusiv tuberculoza, malaria și HIV/SIDA.

Niciun alt focar non-gripal înregistrat de OMS care să corespundă definiției unei pandemii (de exemplu, răspândirea rapidă peste granițele internaționale pentru o perioadă limitată de timp a unui agent patogen care în mod normal nu dăunează semnificativ) nu a provocat o mortalitate mai mare în total decât câteva zile de tuberculoză. (aproximativ 4,000/zi) sau mai mulți ani de viață pierduți decât câteva zile de malarie (aproximativ 1,500 de copii sub 5 ani în fiecare zi).

Deci, dacă este într-adevăr cazul în care autoritățile noastre și susținătorii lor din comunitatea sănătății publice consideră că competențele conferite în prezent în jurisdicțiile naționale ar trebui să fie transmise unor organisme externe pe baza acestui nivel de prejudiciu înregistrat, cel mai bine ar fi să avem o conversație publică pentru a stabili dacă aceasta este o bază suficientă pentru abandonarea idealurilor democratice în favoarea unei abordări mai fasciste sau mai autoritare. La urma urmei, vorbim despre restrângerea drepturilor fundamentale ale omului, esențiale pentru funcționarea unei democrații. Publicat sub a Licență internațională Creative Commons Attribution 4.0
Pentru retipăriri, vă rugăm să setați linkul canonic înapoi la original Institutul Brownstone Articol și autor.

Autori

 • David Bell

  David Bell, cercetător senior la Brownstone Institute, este medic de sănătate publică și consultant în domeniul biotehnologiei în sănătatea globală. El este fost ofițer medical și om de știință la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), șef de program pentru malarie și boli febrile la Fundația pentru noi diagnostice inovatoare (FIND) din Geneva, Elveția, și director al tehnologiilor globale de sănătate la Intellectual Ventures Global Good. Fond în Bellevue, WA, SUA.

  Vizualizați toate postările
 • Thi Thuy Van Dinh

  Dr. Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) a lucrat în domeniul dreptului internațional în Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă și Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului. Ulterior, ea a gestionat parteneriate cu organizații multilaterale pentru Intellectual Ventures Global Good Fund și a condus eforturile de dezvoltare a tehnologiei pentru sănătatea mediului pentru medii cu resurse reduse.

  Vizualizați toate postările

Donează astăzi

Susținerea financiară a Institutului Brownstone este destinată sprijinirii scriitorilor, avocaților, oamenilor de știință, economiștilor și altor oameni curajoși care au fost epurați și strămuți din punct de vedere profesional în timpul răsturnării vremurilor noastre. Poți ajuta la scoaterea la iveală adevărul prin munca lor continuă.

Abonați-vă la Brownstone pentru mai multe știri

Rămâneți informat cu Brownstone Institute