căderea mediului academic și a universităților

Declinul și căderea universității

SHARE | PRINT | E-MAIL

Academia era plină de profesori excentrici cu diverse idei și obiceiuri nebunești (unii geniali), studenți naivi și administratori pompoși; dar toți au aderat la același standard de cunoaștere. Acest lucru a condus nu doar la descoperirea științifică și la progresul tehnologic, ci și la orice alt tip de progres: economic, politic, social și etic.