Experții încă împing lovituri forțate

SHARE | PRINT | E-MAIL

Într-o epocă anterioară, sau într-un jurnal medical anterior credibil, un argument pentru constrângere pentru a susține o procedură medicală ar fi necesitat standarde foarte înalte de dovezi de eficacitate și siguranță. Acesta pledează pentru abrogarea unor principii fundamentale, cum ar fi consimțământul informat, care se află la baza eticii medicale moderne. Nerespectarea datelor contrare bine-cunoscute ar trebui să împiedice un articol să ajungă chiar și în stadiul de evaluare inter pares.